God jul kjære alle lesere! 

I årets siste nyhetsbrev vil vi gjerne fortelle noe om alt det spennende som har skjedd og alt dere har vært med på å skape eller kan være med på å skape mer av for alle barna og ungdommen vår i Salvador. For de helt nye leserne og medlemmene vil vi først fortelle litt om hvem vi er; Gateengler er en norsk organisasjon (NGO) som jobber forebyggende med fattige barn og unge i risikosonen i Salvador, Brasil. Vi ønsker med vårt arbeid å forhindre at de involveres i kriminelle miljøer eller havner på gaten, slik skjebnen dessverre er for tusenvis av unge i Brasil i dag. I februar 2012 går vi inn i det femte året med Gateengler.                                                                 
Styret i Norge består av prosjekt- og styreleder Tiril Vividotter, styremedlemmene Vivi Chrisdotter, Kjellaug Karidatter og Wenche S. Nilssen, vår norske ambassadør Kim- Daniel Sannes og våre to ambassadører i Sverige; Andreas Smitz og Johanna Fermergård 
 Prosjektet

Pr i dag har vi 60 barn hos oss i aldergruppen 3-17 år. Disse er delt inn i 4 klasser etter alder og kunnskapsnivå.
- Vårt mål er å motivere barna til skolegang, involvere de foresatte, inspirere barna og ungdommen til å ta avstand fra narkotika og kriminalitet, og å være tilgjengelige for dem både i og utenfor prosjekttid.

- Prosjektet har som mål å hjelpe flest mulig foreldre inn i arbeid gjennom betaling av nødvendige kurs, ABC opplæring og tett oppfølging gjennom prosessen. Vi forsøker også å hjelpe mødre i gang med arbeide i form av salg av brukte klær, smykker, og annet. Dette er gaver Gateengler er blitt skjenket nettopp til dette formålet
- Prosjektet har ni brasilianske ansatte: seks lærere, en kokk, en renholdsansvarlig og en daglig leder. Disse har erfaring med alt i fra arbeid med gatebarn, kjøkken/kantine, i barne- og ungdomsskole som klasseforstandere, til aktivitetsansvarlige for barn og unge. Vi holder kurs for våre ansatte flere ganger i året i barne- pedagogikk og psykologi. I tillegg til disse har vi også en autorisert regnskapsfører/advokat i Salvador som også hjelper oss med alt det juridiske.
- Vi tar imot frivillige når Tiril er i Brasil. Ellers kommer de også på dagsbesøk. I februar 2012 kommer det en hel gruppe og gjennom året vil det også være 3 norske personer som kommer til å bo i Pirajà og jobbe fast i prosjektet.
- Vi har nært samarbeid med flere av skolene i nærområdet og besøker hverandre med musikkoppvisning, filmtitting og debatt.

- Våre satsningsområder er skoleforsterkning, engelskundervisning, fritidsaktiviteter, teater, tankesett- fokus (”verditimer” som fag), et riktig kosthold med nok av vitaminer og mineraler for optimal utvikling hos barna, lek og kreativitet, og oppfølging i hjemmene.
- Prosjektet hjelper fattige familier å forbedre sine hus og vi har også kjøpt nytt hus /eller eiendom inklusiv byggemateriale.
- I januar 2012 flytter vi over i et større hus som nå holder på å pusses opp, spesielt tilrettelagt etter våre behov som skole.

- Vi har egen teater og dansesal og ukentlige aktiviteter her.

- Vi har tema- dager med barna og har hatt besøk både fra politiet, Greenpeace Salvador og fra musikk- universitetet. Vi kommer til å forsette med slike dager for å sette fokus på barnas og ungdommens egne holdninger til alt fra lov og rett, til miljøvern og sine egne muligheter for fremtiden. I september 2011 ble vi skjenket et stykke jord på ca.250 m2 der vi får plante våre egne frukter og grønnsaker. Samtidig vil vi bruke området aktivt for å lære barna om natur og dyrevern. Vivi Chrisdotter i styret er i gang med å utarbeide metodehefte med nettopp dette som fag. Dette skal integreres inn i prosjektet fra februar av. Barna våre har allerede vært ute i ”Parque de São Bartolomeu”( et stort område med regnskog) og ryddet søppel. Nå er de i gang med å plante trær. De eldste elevene vil få spesiell opplæring i natur og dyrevern for å sendes ut som representanter til skoler og organisasjoner med foredrag for å vekke mer interesse og lage holdningsendringer hos et større antall i befolkningen der vi holder til. Veterinærer fra ”Barra” har også meldt at de kommer for å holde foredrag via Gateengler.

I høst var ungdommen vår og besøkte politikerne i Salvador og fikk omvisning i lokalene de holder til i ved ”Pelourinho” i Salvador sentrum. De har også møtt andre skoleelever i debatt og vi gleder oss til å skape enda mer politisk engasjement hos våre unge spirer!

Dette vil vi jobbe for å involvere i prosjektet i 2012:
Psykolog til barna og foreldrene
Undervisning i barneoppdragelse og enkel barnepsykologi , samt ikke-vold for foresatte
Info ut til lokalsamfunnet om barneoppdragelse og enkel barnepsykologi ,samt ikke-vold
Musikkundervisning med instrumenter og eget syrom med symaskiner til mødrene
Bibliotek og datarom til våre elever

Øke med minst 20 nye barn

To hoved- prosjekter som tar for seg seksualundervisning og holdningsendringer rettet mot ungdom (11-18 år og videre), og forebyggende arbeid mot rekruttering av barn og ungdom inn i narkotikamiljøet, og holdningsendringer mot stoff og annen kriminalitet.

Våre utgiftsposter pr måned i dag:

Lønn og transport, ni ansatte  22.580 kroner

Mat etc. 8820 kroner

Skolemateriell  3400 kroner

Telefon og internett 1500 kroner

Husleie 1530 kroner

Vann og strøm 2200 kroner

=40.000 NOK

I dag er Gateengler i kontakt med ulike bedrifter rundt om i landet og håper på positivt svar i løpet av de første måneder i 2012. Vi finnes også på Facebook der vi sender ut nyhetsbrev til våre medlemmer 5-10 ganger i året.

Marius Gundersen har laget en jule- CD  som er svært godt mottatt og 100 kroner pr CD blir gitt uavkortet til Gateengler i år. High5 på Facebook vil også gi en liten sum rundt jul samt at Johanna Fermergård i London har dedikert en nylaget låt til Gateengler der alle inntekter går direkte til prosjektet.  En cafè i Bergen samler i hele desember tips som de skal gi til et veldedig prosjekt og vi ble de heldige! Michael Faun Nimbus som er foredragsholder og forfatter fra India har kontaktet oss i forbindelse med å besøke prosjektet og samle inn midler til drift.Han har tidligere jobbet med trengende mennesker, spesielt barn og kvinner og har bygget opp et prosjekt for en Indisk stamme noen år tilbake.  

Vania som fungerer som daglig leder mens jeg er i Norge er i kontakt med UNICEF som arrangerer kurs innenfor ulike temaer innenfor organisasjonesarbeid, i São Paulo(ledelse, pedagogikk m.m.). Hun har meldt oss på der som et av prosjektene som får dekket kurs og opphold for de som skal avgårde fra oss, om vi blir valgt.

Glauber, som fungerer som primus motor for mange tiltak i lokalmiljøet kommer til Gateengler for å holde foredrag om kommunikasjon for de to eldste klassene denne måneden. Samtidig er vi så heldige å få selveste Karina Hoepers fra Balances view, Great Freedom, på besøk i en hel uke før karneval i februar. Da skal vi vie dagene til intensivkurs for både de eldste i prosjektet, samt til foreldre, lærere og alle utenom prosjektet som ønsker et innblikk i denne kunnskapen samt at de „utstøtte“ og allerede kriminelle får en helt spesiell invitasjon en kurskveld som bare er forbeholdt dem/ der de er prioritert og står i hovedfokus. Balanced view kan forklares enkelt på denne måten:

”Formålet med Great Freedom og Balanced View er å sørge for en direkte og fleksibel forståelse av hva som ligger i definisjonen av "det å være menneske", samt å gjøre tilgjengelig menneskets fulle potensial til å være til nytte for alle, i en tid med hurtige endringer og ubegrenset kunnskapsutvikling.”- utdrag fra websiden.

Karina har også tilbudt seg å gi seksual- undervisning for de eldste klassene samt de vi samler sammen fra lokalområdet som vi vet er i behov av mer informasjon om temaet. Hun har tidligere undervist i dette for ungdom i Florianòpolis der hun kommer fra og i flere favela (slum)- samfunn rundt om i Brasil og vi vet det er svært nødvendig for fremtidens voksne fra fattige områder som Pirajà, å gi korrekte, oppbyggende og styrkende opplysninger på dette området som fra før er svært betent på grunn av en veldig seksuell kultur på feil premisser blandt veldig unge mennesker. Senest nå i desember stod det i aviser fra Salvador om 12-13 åringer som var blitt gravide og andre i samme alder med HIV. Vi ønsker å styre inn i en rettledende og respektfull håndtering av denne vel så store utfordringen mens vi på veien fokuserer på at ungdommen skal lære at de selv har lov å sette egne grenser i fht kropp og uttrykk til omverdenen og holdningsendringer om hva som gjør at en person føler seg verdifull og hvordan ungdommen selv kan håndtere internt press i vennegjengen og ytre press. Karinas undervisningsuke vil bli starten på et svært stort prioritetsområde i prosjektet.

I Salvador er vi med i en større presentasjon via instansen „CONDER“ som har som hovedoppgave å urbanisere Salvador og alle dets forsteder. I februar 2012 vil de kunngjøre hvem som er vinneren av økonomisk støtte av de 15 ulike prosjektene i vårt lokalsamfunn som har deltatt. Gateengler ligger godt ann da vi er størst i Pirajà og gjør mest for flest mennesker. Vi er også valgt ut som en av skolene som mottar basic food hver måned, som ris, bønner, farinha, sukker, mel, og noe grønnsaker. Prosjektet mottar mye positiv oppmerksomhet fordi vi har den sterke fokus på god verdiskapning innad i prosjektet når vi jobber med elevene og de verdier vi viser utad ved temaene vi setter på dagsorderen som; engasjement for hverandre, naturvern, holdningsendringer og all vår individulle oppmerksomhet ut mot familiene som er tilknyttet prosjektet.

Nå før jul har vi aktivitetesuker for barna der temaet er samhold og vennskap. I den anledning leker vi en lek som heter „Amiga secreta“ som går ut på at man trekker seg en „hemmelig“ venn som man da lager en fin gave til. Når gavene deles ut til slutt forteller man også høyt foran resten av gruppen hva man setter pris på ved sin hemmelige venn. De ansatte gjør akkurat det samme seg imellom. Dette er en veldig positiv aktivitet J

Picture
I forrige uke fikk vi bøker av den brasilianske banken „Itau“ gjennom programmet "Educação muda o Brasil". Det er en samling flotte bøker med flotte og spennende historier til de minste barna    

Picture
Vi holder fremdeles på med mosaikk og kunst –undervisning og deltok i november på et marked der vi fikk solgt flere av tingene til inntekt for prosjektet.


I Norge er vi i kontakt med ulike selskaper, fond og legater og håper på enda mer støtte i 2012 så vi kan fortsette dette givende arbeidet med ungene vi har hos oss og at vi kan nå vårt mål med å strekke ut hånden til 20 nye barn i løpet av 2012 og flere hundre barn i Pirajà med tiden.

Vi håper også på å få med oss flere faddere! Ønsker du å bli fast giver til Gateengler så lag gjerne en avtale med din bank/ nettbank. Ønsker du å gi en engangs-sum er det fullt mulig. Vi setter pris på alle bidrag! Gateengler i Brasil er åpne for samarbeid med skoler, lag og bedrifter og ønsker ildsjeler rundt omkring i Norge og Sverige velkommene til å ta kontakt.

Gateenglers forslag til julegaver til liten og stor:
Picture
Årets vakreste julegave! Kritikerrost jule-cd av gitarist Marius Noss Gundersen:
Gi bort en av årets vakreste julegaver og støtt samtidig Gateengler i Brasil!
CDen koster 200,- pr stk, hvor 100,- går uavkortet til prosjektet.    

Picture
Denne kan kjøpes i Stallen Galleri & Cafe, eller bestilles direkte fra Marius på tlf: 90854700 (send sms med navn, adr. og antall) eller mail: post@marius-gundersen.no (oppgi navn, adr. telefonnr og antall) porto kommer i tillegg.    

Tipiti (www.tipiti.org) /Vivi Chrisdotter, selger nydelige strikkende barnehalser i merino og alpaca bouclè- ull,til gutter og jenter, der 20% av salgene går direkte til Gateengler. Halsene er bløte, varme, myke, helt kløfrie og kjempesøte!! Hun strikker også på bestilling! For mer informasjon ring Vivi på 93003918. Prisen er kun 250-280 kr stykket. En perfekt julegave til søte små. Løp og kjøp!

Picture
Med dette ønsker vi dere en fantastisk julehøytid og et godt nytt år!
Vi tror på en stor fremtiden for Gateengler!
Takk for din oppmerksomhet!
Hjertelig hilsen Tiril og alle involverte i prosjektet
tirileskindr@gmail.com +47 98404602
Vi takker for din støtte!


Konto nummer: 5082 06 04048. Merk betaling med ditt navn, postadresse og e-postadresse.
Swift/Bic: DNBANOKKXXX  / Iban: NO 18 5082 06 04048

                                                                                        


 
Kjære støttespiller!

En oppmerksomhet til deg fra Gateengler.  
                                                                                         

Prosjektet Gateengler har nå blitt tre og et halvt år gammelt og vi vil benytte anledningen til å takke deg for støtten du har vært med på å gi både økonomisk og ved å tro på vårt arbeid. Din hjelp har bidratt til drift så vi hver dag har hatt mat og skolemateriell til barna, til nød- kassen gjennom regnperiodene og til generell utvikling av prosjektet. Nå midtveis i 2011 ønsker vi å fortelle deg litt om vårt arbeide de siste årene, utviklingen på senteret og hvordan det står til med barna og familiene. Vi jobber forebyggende med fattige barn og unge i risikosonen, i forstaden Pirajà en time utenfor Salvador/ Bahia. Med tiltak som omsorg og positiv oppmerksomhet, skoleforsterkning, aktiviteter, oppfølging i hjemmene, og måltider hver dag, er vi med på å forhindre at barn og unge involveres i kriminalitet eller ender opp på gaten. Det er så viktig at barn som vokser opp med fattigdom, rus og vold, har et trygt sted å gå til og får stabile og forutsigbare elementer inn i hverdagen.
Prosjektet åpnet sine dører i februar 2008 med 11 barn, enkel skoleforsterkning, tre måltider om dagen og aktiviteter som tegning, fotball og lek på den lokale lekeplassen. Hjemme i Norge fikk vi inn penger til første års drift av våre første faddere og sponsorer. Det var også dette året Scandinavian Bunkering i Tønsberg gav oss sitt første store bidrag og ble vår hovedsponsor. Jevnlig utover året og videre inn i 2009 kunne vi øke antallet barn og ungdom og gi flere et stadig bedre dagtilbud ettersom vi økte vår kompetanse. Vi kunne ansette flere og hadde en enorm forespørsel om ledige plasser fra lokalsamfunnet.
Gjennom 2008 og 2009 holdt vi til i et lite hus vi hadde kjøpt til prosjektet. Huset ble pusset opp og vi delte opp i klasserom, aktivitetsrom og kjøkken. Sent i 2009 flyttet vi over til et bedre tilrettelagt sted og har vært der siden. Her fikk vi flere klasserom og bedre romfordeling i forhold til antall barn og aktiviteter. I dag har vi vokst ut av dette stedet også og er på utkikk etter en eiendom med stort nok uteareal, plass til å bygge, lage lekeplass og fotballbane. Det finnes for øyeblikket mange kommunale byggeplaner for Pirajà og det resulterer i at mange tomter er allerede tatt. Vi forsetter allikevel å se etter en egnet tomt og vi har funnet en aktuell som koster rundt 500.000 norske kroner, med stort hus og stor hage. Vi jobber med å få inn disse pengene så fort som mulig.

I 2010 hadde vi økt til 60 barn og vi har siden holdt oss til dette antallet fordi vi er interessert i å opprettholde den kvaliteten vi har klart å skape for de som er hos oss hver dag. Pr. måned har vi en utgiftspost på 40.000 norske kroner. Vi ønsker å øke til 200 barn med tiden men dette må vi selvsagt ta steg for steg og det vil være nødvendig med et bredere budsjett.

Gjennom de 3,5 årene vi har holdt på ser vi at spesielt skoleforsterkning har gitt utrolig god uttelling for våre elever. Vi får svært gode tilbakemeldinger fra de kommunale skolene, foreldrene og barna om hvor mye sterkere de blir faglig etter hjelp fra Gateengler. Det er veldig gledelig for oss å få denne type tilbakemeldinger men vi har helt fra starten av vært klar over det store behovet for oppfølging av de mange fattige barn som faller ut av skolesystemet og at ingen er der fra det offentlige for å fange dem opp når dette skjer. Mange som kommer til oss går i 2.- 4. klasse og kan verken lese eller skrive. Den eldste som kom til oss i fjor og ikke kunne skrive var en tenåring på 17 år. Etter kun noen uker i prosjektet så vi at han utviklet seg til å bli vår ivrigste student! Han utmerket seg spesielt i lekselesing, deltagelse i klasserommet og øvelser i høytlesning. Det var et bevis for oss at måten vi møter barna på i undervisningen er noe de setter pris på og som motiverer og gir lyst til å fortsette å studere. Dette motiverer oss selvsagt enormt!

Siden 2007 har vi fulgt mange familier og de ulike utfordringer de daglig lever med. Vi har valgt å hjelpe de fattigste av de fattige i Pirajà, de som ofte bor i skur, overlever med å plukke tomflasker langs veiene, selge ting de finner i containere eller som jobber i svært underbetalte jobber som vaskehjelp for rikere familier. Vi ser mange enslige mødre som sliter og vi startet med å være behjelpelige med bidrag som donasjoner fra bl.a. norske studenter i Salvador. De har gitt bort klær, sportsutstyr og annet som de ulike mødre har fått og solgt videre, og slik fått en liten inntekt til seg og barna. Vi har også bygget hus, kjøpt noen små tomter og byggemateriale, lagt tak, støpt gulv og satt opp vegger og dører. Spesielt i regntiden er det økt behov for denne type hjelp da hus raser sammen under de enorme regnskyllene. Responsen, når vi har bedt om hjelp fra dere her hjemme, har vært god.

Picture
Noen familier har flyttet ut på landet i håp om å kunne skape seg et lettere liv der, og mange familier har kommet til Pirajà med enda flere trengende barn. Pågangen har vært stor siden vi startet og vårt mål for fremtiden er at vi kan ha et tilbud til alle de mest trengende barna i Pirajà.

Samarbeidet med oss og skolene og foresatte har blitt godt. Vi har valgt å ha et enda tettere samarbeid med disse for å få bedre innsikt i barnas/ungdommens fravær på skolen og forebygge høyt fravær og dumping. Samtidig får vi enda bedre innsikt i de unges ressurser på andre arenaer enn vår, utfordringene de treffer der og hvilke miljøer de beveger seg i utenom prosjekttid. Når vi vet mer om alt de møter i løpet av dagen er det mye lettere å fange dem inn og gi den riktige støtten når de trenger det. 

Ved alle helligdager og merkedager feirer vi og lærer om tradisjonene og historien. Julaften, påske og São João, barnas dag samt andre lokale merkedager blir markert. Barnas bursdager blir også husket med bursdagsang og på slutten av måneden lager vi noe godt å spise til alle for å feire de bursdager som har vært i løpet av måneden. Mange av barna hos oss har sjelden fått bursdagskake eller gaver hjemme derfor blir ofte lykken stor over denne oppmerksomheten!


Siden forberedelsene til åpningen av Gateenglers prosjekt i Salvador i 2007 og januar 2011, har jeg bodd i Salvador 6-9 måneder i året og drevet prosjektet. Fra slutten av januar 2011 startet Vania J. dos Santos i mitt sted, da jeg flyttet tilbake til Norge for en periode. Vania har gjort en svært god jobb hittil og jeg håper på å få beholde henne videre ut i 2012 og 2013. Vi har nesten daglig kontakt og jeg blir hele tiden oppdatert på alt som skjer samtidig som vi jobber sammen om videre utvikling. Noe av det Vania har satt i gang er: Mosaikk- undervisning med en ettertraktet kunstner fra Salvador som har jobbet mye med skoler. Gratis frisørkurs for vår eldste ungdom en gang i uken. Teater og sang undervisning med en ettertraktet lærer innenfor teater og film i Salvador. Samling av alle klassene hver mandag morgen for samtale og sang før fagtimene starter. Dette har blitt en spesiell og hyggelig kosestund og en positiv start på hver uke. Hun leser et dikt eller forteller en historie med et fint budskap som elevene kan ta med seg videre i uken. Hun har også satt i gang med et større leseprosjekt der barna som en del av prosessen med å lære seg å lese tar med en bok hjem fra vårt lille bibliotek og får stjerner for sin innsats. Dette har skapt stor lese- iver.

Vania er også i kontakt med kommunestyret og en instans kalt ”CONDER”. Det blir holdt en knapp på Gateengler av disse fordi de ser at vårt prosjekt gjør tiltak som nytter. I fremtiden kan vår kommunikasjon med dem bety økonomisk støtte og tildeling av egen eiendom. De skal bruke resten av 2011 og første halvdel av 2012 til å kikke på de prosjekter som finnes for så å satse på et av dem. Så langt ligger vi veldig godt an. 2-3 ganger i måneden er Vania også i møte med andre mennesker og organisasjoner som jobber med barn og ungdom i Salvador, for å utveksle informasjon, erfaringer og ideer. Vania er en veldig flott leder- skikkelse med innsikt i mye av barns problematikk og utfordringer i disse områdene, hun har god kontakt med barna og ungdommen og hun er primærkontakt for familiene som er tilknyttet Gateengler. Hun er svært dedikert til arbeidet sitt og jeg er stolt over å ha henne med på teamet!

Vi passer på 60 barn i dag. Dette er våre mål:

Vårt 2011 mål er:

o   Fast danseundervisning 2 ettermiddager/ kvelder i vår nye dansesal

o   Bibliotek med 5 datamaskiner

o   Stor juleforestilling med teatergruppen på hovedscenen i slummen, for lokalsamfunnet

o   Håndarbeid og sy kurs for mødrene

o   Gymnastikk og næringsveileding for mødrene på dagtid, i dansesalen

o   Gateengler skoleuniform til alle barna

o   Skaffe til veie musikk og sports utstyr

o   Å kjøpe en eiendom med egnet hus til prosjektet

Vårt 5 års mål er:                                                                                                                                                                                           

o   Å øke til 200 barn

o    Å ansette fem nye lærere

o   Å ansette fire nye assistenter

o   Å ansette to psykologer

o   Å øke det generelle kompetansenivået hos elevene slik at de alle kan komme inn på universitetene etter videregående.

o   Å kunne støtte ungdommen økonomisk gjennom studietiden etter videregående

o   Kurs for foresatte i barnepsykologi og barneoppdragelse uten vold

o   Informasjon ut i lokalsamfunnet om barnepsykologi og barneoppdragelse uten vold

o   Å kunne tilby grunnkurs i flere forskjellige fagretninger

o   Barnehage på senteret for barn 0- 5 år

o   Skole for analfabeter i nærområdet

o   Natteravn- ordning på gatene på kvelder og i helger for å fange opp de små og store som trenger noen som ser dem.

Pr. i dag er vårt styre hjemme i Norge i kontakt med flere firmaer i Oslo og Bergen som vi håper vil resultere i støtte i løpet av høsten/ vinteren. Samtidig jobber vi stadig med å få inn flere faddere fra Norge. Det er klart at konkurransen om støtte er stor slik verden ser ut i dag, med så mange trengende. Vi håper at flere også vil støtte vårt prosjekt som hjelper fattige barn og deres familier i slummen utenfor Salvador. Med daglig kontakt, skoleforsterkning, 3 måltider om dagen, aktiviteter, positiv oppmerksomhet og omsorg, utdanning og oppfølging i hjemmene er vi godt i gang med å lede disse barna vekk fra et fattig liv og en kriminell livsstil.

Takk for din støtte til Gateengler! Vi setter uendelig stor pris på den! Vi håper at du vil fortsette å gi og jeg vil minne på at om du ikke allerede får nyhetsbrev på mail, kan du sette deg opp på vår mail -liste ved å sende din Email adresse på sms til 98 40 46 02 eller til post@gateengler.no                                                                                                                                                                    

Jeg vil minne om vår Facebook gruppe for informasjon: ”Street-angels in Brazil/ Gateengler i Brasil”.

Med vennlig hilsen Tir
  

Picture

 
Hei kjære trofaste lesere, jeg beklager at det har tatt litt tid siden forrige nyhetsbrev men her kommer det altså endelig.

Som dere vet fra tidligere av har vi lenge ønsket oss ny eiendom, med muligheter for å bygge lekeplass, større skole og bibliotek etc. For å kunne kjøpe eiendom i Brasil må man ha alle dokumenter på plass fra personen som vil selge og det er dette vi har ventet på hele tiden. Ting fungerer litt annerledes i Brasil enn i Norge og mange andre steder rundt om. For å garantere dere som støtter oss som hjelpere og sponsorere og oss selv som prosjekt, at det aldri skjer noe med de økonomiske midlene på noen negativ måte, har vi selvsagt valgt å vente med å kjøpe til dokumentene fra eieren er på plass.

Jeg drar til Brasil igjen i slutten av august og gleder meg til å få på plass både eiendom og å påbegynne bygging av større prosjekthus. Nå i september kommer det også som tidligere nevnt en gjeng med jenter fra Norge som vil jobbe frivillig på dagsenteret. De bor da hos oss og jobber fra 8.00 til 16.00 hver dag og vi tenker også at de kan være en ressurs for barnas foreldre med engelsktimer og i de vanlige mattetimene. Jeg vil også starte med morgengym for mødrene mens noen av de frivillige passer barna. Fra og med i morgen får vi vår første frivillige som drar alene til Gateengler og skal være der en uke. Vi gleder oss til å høre hvordan hun har hatt det under oppholdet og hva hun sitter igjen med av inntrykk. Håper du får en fantastisk og lærerik uke hos oss Tuva!

Biblioteket i Pirajà ble for litt siden lagt ned og i den anledning bestemte de seg for å gi 500 bøker til Gateengler. Dette var gledelige nyheter og i samme periode fikk vi tilsendt 2000 kroner fra min kjære venn Erika i Bergen til å kjøpe hva vi enn måtte være i behov av. Derfor kan vi nå gå til innkjøp av noen solide bokhyller og få opp et aldri så lite bibliotek til barna og ungdommen!

Prosjektet går sin vante gang og de er igjen i gang med regntiden i Salvador. Flere steder i Brasil har regnværet ført til store ødeleggelser for tusenvis av mennesker. I Salvador har det også forekommet ulykker, slik det gjør hvert år, men familiene som har tilknytning til prosjektet har det hittils gått bra med. Barna i prosjektet har et godt kunnskapsnivå og vi vil jobbe for å bli ennå bedre og for å putte inn mer kompetanse. Det er mye spennende vi har på planen for barna i 2010 og 2011 men det kommer vi tilbake til i et senere nyhetsbrev.

Lille Gustavo og broren går det bedre med nå ettersom moren er flinkere til å få ham på skolen, ikke bare om ettermiddagene men også noen morgner. Det har en veldig positiv innvirkning på ham og han er en mye gladere ungene nå, ansvarsfull for lillebroren sin og liker å lære.

Det er ikke noe som kan glede meg mer enn nettopp det.

Jeg vil benytte anledningen til å igjen spørre om flere av dere kunne tenke dere å bli en fast bidragsyter, en hjelper for Gateengler. Vi trenger flere av dere for å få de månedlige utgiftene dekket. Ved spørsmål, eller henvendelse for mer informasjon, vennligst ta kontakt med meg her eller på tirileskindr@gmail.com. Tusen takk!

God sommer til alle sammen og takk for oppmerksomheten.

Tiril

Gateengler i Brasil

Styret

 
Straks starter karnevalet i Salvador og prosjektet kommer til å være stengt i 2-3 dager denne perioden. Vania som begynte å jobbe hos oss i januar fortsetter å gjøre en strålende jobb og vi er svært fornøyde med henne. Vi har nå enda tettere samarbeid med både barnas skoler og foreldrene., kjøp av huset er hvert øyeblikk på plass og vi planlegger en tema- periode sammen med Green Peace i Salvador og Gateengler. I forrige uke så vi oss nødt til å ta til oss 2 nye barn som viser seg at lider av sterk underernæring. Barnas mor er sjeleglad for at de har fått plass i prosjektet og vi ser også frem til å hjelpe denne moren med et bedre sted å bo i løpet av året. Hun bor i den samme falleferdige kjelleretasjen som moren til Kevin & Caline bodde i for noen år tilbake. Rett ved siden av søppelhaugen og med bekken som flyter over ved regnvær og inn i huset og som tar med seg søle, søppel og slanger. Vi er veldig glade for at vi har oppdaget og nå å kunne være en støttespiller for denne familien.

Pengene vi fikk inn forrige måned for å kjøpe tomt og bygge et lite hus til en gravid tobarns mor er sendt og vi har kjøpt tomten. Hun har gått 2 uker over barseltid og var svært bekymret for sin bo- situasjon. Kvinnen brast sammen i gråt da vi overleverte dokumentene til eiendommen til henne. Nå gjenstår bare bygging og i mellomtiden leier vi en liten leilighet til henne og barna fram til hennes eget hus står klart for innflyttning. Takk til alle dere som bidro økonomisk til dette!

Jeg vil igjen minne om innsamlingen vi ønsket å sette gang forrige måned til en lutfattig mamma som prosjektet har kjent i over 3 år. Hun trenger sårt et hjem til seg og sine 3 barn og er en mamma som alltid stiller opp og gjør det hun kan for sine små, med det bitte lille hun har. De går stadig gjennom perioder nesten uten mat, faren til barna ønsker ikke å stille opp og det er en kamp for familien å overleve fra dag til dag. Moren går stadig ut for å finne ting hun kan gjøre for å tjene småpenger til å kjøpe ris eller brød, men hun blir underbetalt og utnyttet når hun vasker folks klær eller selger produkter for dem. Et ferdigbygget hus i området der hun bor vil antageligvis ligge på 21.600 NOK (6000 Real) muligens billigere også. Det finnes ennå en mor med 3 barn, et av dem kronisk syk med alvorlig cerebral parese, som trenger materialer til å bedre sitt bosted før neste regntid setter inn.  Det hun er i størst behov av er murstein og sement til å sette opp de siste veggene og legge gulv, samt nytt tak og en dør. Denne familien vil være i behov av ca. 10.000 NOK. Alt i alt er det altså 3 familier som står på ”venteliste” for et tryggere sted å bo. Om det har kommet inn noen bidrag til dette før enden av mars får vi se. Om du som leser dette kunne tenke deg å snakke videre  om innsamlingene til dine venner og bekjente, til skoleplasser eller arbeidsplass, føl deg fri til å kontakte meg om du trenger mer informasjon om familiene, innsamlingen, kostnader eller annet.

Hver mandag morgen samler Vania alle elevene og synger og prater med dem før fagtimene starter. Dette har blitt en spesiell og hyggelig kosestund og en positiv start på hver uke. Hun leser et dikt eller forteller en historie med et fint budskap som elevene kan ta med seg videre i uken. Vi har også satt i gang med et større leseprosjekt der barna som en del av prosessen med å lære seg å lese tar med en bok hjem fra vårt lille bibliotek og får stjerner for sin innsats. Barna synes det er veldig stas og flere har blitt kjempemotiverte til å lese gjennom og bytte flere bøker i løpet av måneden. Vi ønsker å utvide vårt bibliotek med 80-100 bøker i løpet av året i sjangrene barnelitteratur, ungdomslitteratur, dikt, noveller, spenning og dokumentar- bøker.

 

På grunn av alle de voldsomme kidnappinger og drap som skjer i Pirajà/ Salvador for tiden, snakker vi stadig mer om å arrangere en fredsmarsj med Gateengler i spissen. Det finnes minst 3-4 typer politi i Brasil og det vi erfarer med både Policia Militar og Policia Civil er grove overtramp og misbruk av makt mot den fattige befolkningen. Det er ingen hemmelighet at flere ungdom og unge mennesker fra de fattige kår på en eller annen måte er innblandet i narkotikasaker eller narkotikabruk. I de to siste månedene har våre kjære naboer og venner mistet sine unge familiemedlemmer da politiet har kidnappet dem og slaktet dem ned for å så dumpe deres kropper langs veiene og i skogen. Bare i forrige uke ble det funnet 3 nye lik og flere er savnet. Vi deltar i letingen og har besøkt flere politistasjoner, glattceller, likhus og ringt alle sykehus, alt uten resultater. Det skjer også at politiet tar med disse unge og holder dem innesperret  uten registrering for å utføre tortur og få dem til å gi opplysninger om de større narkotika- dealerne. Vi har i de siste dagene kontaktet både Amnesty International, Redd barna, Red Cross International, OAS, Humanrightshouse, TV Bahia, Presidenten i Policia Civil i Salvador og folk i det ”brasilianske stortinget” for å få oppmerksomhet rundt saken samt media- dekning. Frem til i dag har jeg kun fått tilbakemelding av TV Bahia om at de ønsker å belyse saken i media. Men jeg håper virkelig noen av de store internasjonale organisasjonene også, med sin innflytelse og makt er med oss og sender oss en tilbakemelding snart om at vi er hørt og at vi ikke står alene overfor disse brutale overgrepene.  Om noen av dere som leser dette nyhetsbrevet har kontakter innenfor organisasjoner som kan stå ved vår side så vær så snill, kontakt meg snarest på mail tirileskindr@gmail.com . Fredsmarsjen vil foregå på den måten at vi forsøker å få med oss flest mulig politikere, folk fra TV, Radio og aviser og marsjerer gjennom Pirajà med alle som ønsker å delta fra nærmiljøet. Vi vil ha fokus på at politiet skal settes til vegg for sine handlinger, at vi ønsker et varmere og mer medmenneskelig samfunn med andre løsninger til de mest utsatte, altså de unge kriminelle som politiet nå slakter ned for å ”rydde opp”. Vi vil også kreve at de som er kidnappet og ikke registrert noe sted skal slippes løs umiddelbart. Jeg håper bare ikke at folk er for redde til å si sin mening. For om det skal kunne skje en forandring må folket stå opp for sine rettigheter på en synlig måte. Jeg håper også det finnes nok politifolk som tenker på samme måte som oss og som ikke ønsker å være del av en gruppe i samfunnet som utøver makt på en så grotesk og smakløs måte. Jeg håper at flere av dem vil stå på vår side. Jeg skal be Vania ta bilder av marsjen og jeg kommer til å sende dem ut i neste nyhetsbrev med videre informasjon om saken.


FADDERE. Vi er i stor behov av flere faddere og jeg har en liten bønn til dere. Det er om hver og en av dere kan skaffe bare en fadder hver dere til Gateengler? Vil dere bli med oss å få til det i løpet av mars måned? Takket være dere som gir i dag så har 60 barn mat hver eneste dag. Men vi kommer fremdeles til kort når det gjelder å kunne dekke alle de månedlige utgiftene med det som kommer inn hver måned.  Jeg fikk nettopp tilsendt mange fine juletegninger fra barna og tenker at dere som skaffer en fadder hver skal få hver deres fine tegning fra ungene! Sammen er vi med på å skape muligheter for barn og ungdom som i utgangspunktet ikke hadde noe. Dette er et prosjekt for barn og ungdom i risikosonen og vi kunne ikke sett et sterkere eksempel på hva jeg mener med det, enn det som skjer i Pirajà i disse dager.  Det er nettopp dette vi må beskytte barna mot, og ved at vi kan tilby dem skoleforstekning og omsorg de ikke får i hjemmene kan vi løfte dem til et annet nivå der de ikke trenger å blande seg inn i narkotika trafikk og kriminalitet.

Om du skaffer en fadder, så send meg gjerne en mail med ditt navn. Så kommer en juletegning til deg i posten fra et av barna i Gateengler i Brasil.

Takk for oppmerksomheten denne gang. Kontakt meg gjerne på mail/ mobil (98404602)eller facebook om du skulle ha spørsmål.

Picture
MVH Tiril Vividotter Eskindr/ Gateengler i Brasil 
Et godt nytt år til dere alle kjære lesere. Vi håper dere hadde en koselig nyttårsfeiring med nære og kjære! Gateengler hadde juleferie frem til 10.januar og barna starter opp på den offentlige skolen i mars, rett etter karneval. Så nå er det altså sommerferie i Brasil!

Vi hadde litt besøk i juleferien blant annet fra Christine Foss fra Oslo som hadde med seg klær og penger til prosjektet. Hun holdt foredrag for klassen sin i desember om oss, og flere av hennes medelever bidro med litt kr. Dermed kunne vi gå til innkjøp av flere nød- kasser med mat og det rakk til hele 6 familier. Vi vil benytte anledningen til å sende en stor takk til Christine og med- elevene!

Picture
Fadderkonkurransen vi startet opp med i november/ desember i fjor har gått så som så. Ikke de helt store resultatene denne gang, men mannen som vant tegninger og malte kjøkkenhåndklær fra barna var William Farnø fra Tjøme. Gratulerer så mye William og tusen takk for innsatsen!!


Rett før jul fikk vi en gledelig melding fra Norges Varemesse om at de ønsker å støtte oss med 50.000 NOK i 2011. Disse pengene vil selvsagt komme utrolig godt med gjennom året. En kjempe- takk sendes Norges varemesse fra alle oss i Gateengler!!!

Tidlig i januar sendte jeg ut en felles- mail om en gravid fattig mamma med 2 småbarn i huset som bor i en falleferdig brakke av spon- og blikkplater, uten gulv og med et tak som lekker. Hun kom til meg i desperasjon og ba på sine knær om Gateengler kunne hjelpe familien hennes. Resultatet er at det allerede har kommet inn nok penger og det synes jeg er helt fantastisk! Vi skal nå kjøpe inn materialene og vi sender bilder av det nye huset når det står klart om noen måneder. Takk til dere fra Norge som gav deres bidrag og en spesielt stor takk sendes til Andreas Smitz som for øyeblikket studerer og jobber i London. Han er en mann som uten unntak, alltid stiller opp for Gateengler når vi er i behov av hjelp og alltid leverer. Denne gangen gav han nesten hele summen den fattige moren trengte for å gi sine barn et tryggere liv i form av et nytt bosted. Andreas, vi kjenner ingen som deg.
Vi setter nå i gang med samme type innsamling til en lutfattig mamma som prosjektet har kjent i over 3 år. Hun trenger sårt et hjem til seg og sine 3 barn og er en mamma som alltid stiller opp og gjør det hun kan for sine små, med det bitte lille hun har. De går stadig gjennom perioder nesten uten mat, faren til barna ønsker ikke å stille opp og det er en kamp for familien å overleve fra dag til dag. Moren går stadig ut for å finne ting hun kan gjøre for å tjene småpenger til å kjøpe ris eller brød, men hun blir underbetalt og utnyttet når hun vasker folks klær eller selger produkter for dem. Et ferdigbygget hus i området der hun bor vil antageligvis ligge på 21.600 NOK (6000 Real) muligens billigere også. Samtidig har vi en tredje mor med 3 barn, et av dem kronisk syk med alvorlig cerebral parese, som trenger materialer til å bedre sitt bosted før neste regntid setter inn.  Det hun er i størst behov av er murstein og sement til å sette opp de siste veggene og legge gulv, samt nytt tak og en dør. Denne familien vil være i behov av ca. 10.000 NOK.

Tiril Vividotter E. (meg) er nå i Norge og Vania som jeg fortalte om i forrige nyhetsbrev har tatt over min plass for 6 måneder. Hun har tatt tak i sine arbeidsoppgaver på en svært tilfredsstillende måte og vi ser frem til mange gode resultater med Vania i spissen dette året. Barna kom som sagt tilbake til prosjektet 10.januar og de bruker i disse dager mye tid på lek og hyggelig samvær, de ser filmer sammen og bruker tid på kreativitets aktiviteter i klasserommene.  Huset vi i forrige måned fikk penger til å kjøpe (av Scandinavian Bunkering i Tønsberg) holder på å bli vårt. Vi er midt i prosessen og håper å ha klart alt i februar/mars. Ting tar bare litt lenger tid i Brasil..

I februar måned vil mye av fokuset være på å få inn flere sponsorer og faddere både i Norge og i Brasil. Samtidig vil Vania være ute og søke etter brasilianske organisasjoner som donerer bort ris, bønner, grønnsaker og frukt til prosjekter som vårt. Vi håper på å få til faste månedlige avtaler også her. Dansesalen vår får i disse dager satt opp et lite toalett og vi håper at salen vil stå klart denne våren. Vi mangler kun litt penger til fagfolk for å rive ned en vegg og sette opp en støttende bjelke mot takplatene, så skal vi være klare. Dette vil komme på ca. 2000 kroner. Om noen av dere ønsker å bidra til at dansesalen blir klar så send meg gjerne en mail på tirileskindr@gmail.com .

Vi takker for oss for denne gang og håper dere følger med videre på utviklingen i Gateengler i Brasil.

Vi ønsker dere alle fortsatt fine vintermåneder.                                                           
Picture


Med vennlig hilsen Tiril Vividotter E. og styret i Norge    

 
Hei igjen alle sammen. Vi håper dere har en flott adventstid med familie og venner og at juletiden blir slik dere ønsker. Desember måned har vært en veldig fin opplevelse for alle oss i Gateengler, både voksne og barn, fordi vi har gjort så mange hyggelige aktiviteter sammen, hatt foreldremøter og kommet familiene mye nærmere. Samtidig føler jeg at desember har vært den måneden med mest utvikling i Gateenglers struktur innad, siden jeg kom i september, og det er alltid veldig deilig å være med på å oppleve de positive stegene.  

VI FÅR NYTT HUS!!                                                                                                                   
Tidlig på morgenen fredag den 17.desember sendte jeg en mail til Scandinavian Bunkering i Tønsberg med informasjonen som manglet om huset vi så gjerne vil kjøpe. Og jeg tenkte at det hadde vært så fantastisk å få svar samme dag siden denne fredagen var prosjektets juleavslutningsdag og start på juleferien. Jeg dro opp i prosjektet og vi var i gang med julebakst da mobilen ringte. Jeg fikk snakke med Kennet fra Scandinavian og vet dere hva? De gir oss kjøps- summen til huset!! Så snart jeg hadde lagt på løp jeg inn for å samle alle de ansatte og da jeg hadde gitt dem nyheten gråt de og gav hverandre klemmer og viste stor takknemlig for hva Scandinavian nok en gang gjør for Gateengler i Brasil. Kennet, Erik og alle sammen; En enormt stor takk til alle dere fra alle oss!

JULEAVSLUTNING                                                                                                                             
Til juleavslutningen kom det 90 barn og foreldre og vi holdt på fra 13.00 om ettermiddagen til 18.30 på kvelden. Det var en suksess! I to dager hadde vi jobbet på full spreng, alle de ansatte og med god hjelp fra Melissa og Janne som var på besøk fra Norge og Laura fra Finland. Masse ballonger, kaker, brus, pynting, vasking, maracuja-mousse og god mat. Barna gav oss sang- oppvisning, de minste hadde et stille skuespill om Jesus og Maria og  vi hadde lek for foreldre og barn. Alle barna fikk presanger og høydepunktet var da det ble bært inn en 2 meter lang kake med rosa krem og med bilde av barna på. Ikke bare smakte kaken godt men den var vist også helt ideell til krem- kasting utover kvelden. Da festen nærmet seg slutten og alle begynte å samle sine for å gå, fikk vi mange bekreftelser på at dette hadde vært den aller beste festen noensinne og at barna hadde hatt en uforglemmelig kveld. Så da var det vært verd alt strevet i forkant! Tusen takk til Melissa, Janne og Laura for kjempe innsats!!

OG TIL SLUTT LITT INFO OM NESTE ÅR

Gateengler har nå ansatt en snart ferdigutdannet politikvinne som skal være stedsfortreder for Tiril, når Tiril drar hjem til Norge i januar. Hun vil altså ha alle administrative oppgaver og fungere som kontaktperson både innad og utad i prosjektet. Hun vil ha hovedkontakten med alle elever, skoler, foreldre og våre ansatte, vår regnskapsfører og advokat og frivillige som kommer til Gateengler.

Vi har også mye spennende på agendaen i året som kommer og vi starter opp etter juleferien den 10.januar 2011. Da er vi forhåpentligvis på plass i det nye huset og i full gang med å løfte Gateengler til et helt nytt nivå!

GOD JUL OG GODT NYTTÅR TIL DERE ALLE

Tiril, barna, de ansatte, og styret.


 
Nå nærmer vi oss jula med stormskritt og ungene gleder seg til julefesten. Oktober og november har vært innholdsrike måneder og alle ser frem til sommerferien nå i desember og januar. Tilbake i prosjektet etter nyttår vil flere av barna gå videre til nye klasser for de har vært så flinke å lære seg å lese og skrive og vi ser frem til å ta del i enda flere av barnas flotte fremskritt.

Apropos ferie, så er det flere skoler og institusjoner som på denne tiden rydder opp i og gir bort ting de selv ikke lenger har bruk for eller ting de vil bytte ut med noe nyere. Dermed er vi så heldige å bli vurdert av flere skoler som et prosjekt de kan gi bort pulter, hyller, og skap til. Det er mange om benet, men vi håper selvsagt på det beste. Vi er blant annet i kontakt med Gateway og Diàlogo, to skoler på kysten av Salvador.

Har du bestemt deg for hva årets julegave skal bli til de du er gla i (eller til deg selv!)? Kan jeg komme med et forslag ? Espressomaskiner er tingen! Alle ønsker seg muligheten til å lage espresso, cappuchino, cafè latte, og Chai tea hjemme og at det er av god kvalitet! Vi kan gi deg de meget eksklusive merkene ”Rombout” og ”Malongo”, dette er kaffe av ypperste klasse og du kan velge mellom 4 tøffe maskiner. Nå i november og desember kan man få kjøpt seg disse maskinene til J julekampanje- prisJ. All informasjon finner man på www.zinzino.com og om du ønsker å bestille så noter deg også vårt ID nummer 7791813602 slik at provisjonen går direkte til Gateenglers konto i Zinzino. Her får du altså gitt dine kjære den beste julegaven samtidig som du støtter vårt arbeide i Brasil!

Årets fadder- konkurranse er i gang og vi holder på frem til 31.desember. Den av dere som skaffer flest faddere inn til prosjektet vil bli tildelt flotte premier. 1. premie er et stort og nydelig innrammet bilde av noen av barna i Gateengler. 2. og 3. premie er ting som barna har laget i prosjektetJ. Konkurransen foregår slik: Snakk med folk om Gateengler og de som ønsker å bli faste givere setter opp et trekk via sin bank eller nettbank. Kontonummer: 5082 06 04048/ DnbNor. De du skaffer som faddere sender du info om til meg (deres navn, og hvem du er) på mail: post@gateengler.no . Rett etter nyttår kommer vi til å ha opptelling og kåre vinnerne. Vi ønsker dere alle sammen LYKKE TIL og måtte den ivrigste vinne!!

Picture
oktober fikk vi besøk av disse to flotte karene fra Tønsberg og Horten, Marius som er musiker og Thomas som er fotograf. De har et fantastisk prosjekt gående og var i den anledning på rundreise i Brasil. De var å besøkte prosjektet en dag, tok bilder, tok med ungene på løkka og spilte fotball om kvelden, kjøpte kjeks og brus. De hadde også med seg en hel koffert full av ting som deres venner og bekjente hadde samlet inn nettopp for å gi til Gateengler! Klær, sko, regntøy og leker. Dette kom veldig godt med! De hadde også samlet inn en sum penger som gjør at vi nå realiserer drømmen om dansesal! Vi får snart bygget trapp opp til 2.etg og vi har fått kjøpt oss fint stereoanlegg. Her kan mødre være med på morgengymnastikk og ungene få danseundervisning etter skoletid. Dessuten rakk pengene til ny komfyr i prosjektet og dere kan tro kokken vår ble glad! En stor takk sendes fra alle oss i Gateengler til alle dere som sendte oss ting og penger. Og Marius og Thomas: takk for hyggelig besøk! Ungene spør etter dere hele tiden.


Picture


Også i år er det mulighet for å gi årets julegave til Gateengler. Det vil fungere i år som tidligere: Ønsker du at årets julegave skal gå til Gateengler, sender du en sum inn til Gateenglers konto i DnbNor merket ”julegave til ..(navn og adr)… Det er også veldig fint om du sender meg en mail om hvem din julegave(r) er til, om du har mulighet post@gateengler.no Den du har gitt julegave til vil få et fint julebrev fra Gateengler i Brasil.
Tusen takk for oppmerksomheten. Barna sender dere masse klemmer og ønsker om en fortsatt god høst og givende juletid med familie.

Tiril

Gateengler i Brasil  


 
September har vært en kjempefin måned med mye aktiviteter og leksehjelp. Det er fullt opp hver dag med mye å gjøre og mange utfordringer, også utenom prosjekttid. Vi ser at vi nærmer oss mål med hensyn til svar på eiendom og tror og håper denne gang at vi skal være i gang med bygging før jul. Det kommer til å bli helt fantastisk! Videre venter vi besøk fra norske kvinner og menn som ønsker å arbeide frivillig i prosjektet i høst/ vinter.

En av de første mødrene vi kom i kontakt med for 3 år siden da vi åpnet her, snakker vi mye med. Hun har vært ute av prosjektet en stund men ønsker å komme tilbake. Hun har i dag omsorgen for 6 barn, der fire er hennes egne og de to andre er barn hun har tatt til seg fordi moren deres døde. Eldstejenta hennes venter også barn i november så det kommer til å bli enda en munn å mette. Vi la for 2 år siden nytt tak, nytt gulv, bygget flere rom og skaffet en del møbler til denne moren vi snakker om. Jenta som skal ha barn bor i et lite utbygg med jordgulv og kun en seng og vi håper nå på at noen av dere som leser dette nyhetsbrevet kunne tenke dere å gi noe ekstra for at vi kan legge gulv, sette inn en dør og et vindu og kjøpe noen enkle møbler så livet blir litt enklere når babyen kommer. En større seng, en kommode, en vask. Vi kan regne med at alt i alt kommer dette til å koste rundt 5000 kroner.

Fantastiske Andreas Smith og vår vakre Johanna Fermergård, våre ambassadører og gode venner fra Sverige har sammen med deres venner og mennesker i sitt lokalsamfunn donert og samlet sammen en eske med smykker og sendt dem til Gateengler her i Brasil. De gjorde dette for å hjelpe fattige mødre i prosjektet som gjennom å selge smykkene vil få mer til livets opphold for seg og sine barn. De har også sendt oss en hyggelig pengesum som de samlet inn i samme periode. Vi er imponert over innsats og vilje hos den svenske ungdommen som gang på gang hjelper Gateengler enda et skritt fremover. Tusen hjertelig takk! Smykkene kommer til å bli fordelt mellom to mødre fra prosjektet som vi synes trenger denne hjelpen aller mest og som vi vet kommer til å bruke pengene til barnas fordel. Noen smykker kommer også til å bli solgt gjennom basar. All inntekt vil gå til de to utvalgte mødrene.

Min kjære venn Tim fra Danmark, har vært så snill å hjulpet oss med å lage både engelsk og dansk webside så om dere ikke har fått dette med dere tidligere så gå gjerne innom å kikk her også: www.street-angels.org .

I midten av oktober feires ”Barnas dag” her i Brasil. Vi planlegger nå hva vi skal gjøre, og det kommer til å bli mange morsomme og spennende aktiviteter for barna. Vi kommer tilbake til dere neste måned med bilder fra ”Barnas dag” i neste nyhetsbrev. Vi ønsker dere alle en fin oktobermåned hjemme i Norge, takk for oppmerksomheten og på gjenhør!

Tiril og barna

De ansatt og styret

 
GOD JUL OG GODT NYTT ÅR TIL DERE ALLE!

Vi kan med glede fortelle at de ansatte laget en flott julefest for barna i prosjektet og bådesøsken og foreldre var med på feiringen. Hver lærer for de 4 klassene fikk forme julefeiringenetter deres klasse alderstrinn, og det ble en kjempesuksess! Nå har barn og lærere jule-feire men lærerne forsetter å holde kontakten med barna også når det er fri fra prosjektet såvi får fulgt med på at alt står bra til i hjemmene. Gateengler har hatt en fin høst og vinter og det har kommet flere støttespillere på banen iform av faddere og gaver i forbindelse med julen. Det er vi veldig takknemlige for og det ernettopp på grunn av dere som er faddere at Gateengler kan holde hjulene i gang. Det er pågrunn av dere at barna får mat i magen hver dag og at vi har nok skolemateriell. Så værstolte av dere selv- alle som har bidratt!   I Salvador er det nå sommer, nå som vi sitter her og hutrer i vinterkulda. Og om ikke lenge erdet karneval i hele Brasil og da vil også Gateengler lage til et flott karneval med barna iprosjektet, der de kan kle seg ut, synge, danse og spise god mat! Og apropos karneval! Vårkjære venn Lola i Bergen har samlet en hel gjeng av frivillige i Bergen for å arrangere “karneval”i brasiliansk stil, i februar måned! Da vil det bli laget nydelig brasiliansk mat, det vil bli spiltmusikk, danset samba og alt vil skje til inntekt for Gateengler i Brasil!Ikke nok med det! Styremedlem Kjellaug Rasmussen holder på å arrangere loppemarked iBergen i disse dager der inntekten også skal gå til prosjektet. Samtidig har flere skoler meldtsin interesse for å få foredrag om Gateengler i sine klasserom.I Sverige har våre to ambassadører nok en gang samlet inn en hyggelig sum penger, tusentakk Johanna og Andreas! Og velkommen til Brasil igjen når dere har anledning!   Det er mange vi vil takke for at Gateengler er der blitt så fint og stort!Og vi vil ønske en god jul til dere alle! Håper dere alle får en fredelig romjul med mange godeopplevelser og at 2010 blir alt det dere ønsker dere. Mange gode Julehilsener fra

Gateengler i BrasilTiril Vividotter E.Styret i NorgeGateenglers ambassadørerDe ansatte i BrasilGateengler- barna i Salvador
 

Hei alle sammen og god høst! Vi kan med glede meddele at Gateengler nærmer seg det punktet at vi kan kjøpe eiendommen vi har ønsket oss i over 1 år. Dette er utrolig gode nyheter og vi gleder oss til å kunne sette i gang med planlegging og tilrettelegging av klasserom i hovedhuset der vi straks vil flytte dagsenteret til. Vi håper å være i mål med kjøpet rundt juletider nå i år.

På senteret står alt bra til med barna og vi ser stadig fremgang i deres skolesituasjon og i hjemmene.  Nå i oktober satte lærerne i stand feiring av barnas dag og tilbakemeldingene er bare positive, ungene koste seg! Leksehjelp for barna på kvelden og kveldsskole for voksne fortsetter som før og vi gleder oss til i fremtiden å kunne utvide dette tilbudet og jobbe enda mer yrkesrettet i forhold til foreldrene.
Jeg vil også dele med dere noen av våre planer omkring eiendommen. Som dere vet fra før har vi per i dag ikke eget uteareal der vi kan ta med barna for å leke. Vi må leie dem langs en trafikkert vei og gå et stykke før vi kommer til et ok sted vi kan sparke fotball og leke sisten. Derfor blir det helt fantastisk når vi om ikke mange månedene kan tilrettelegge vår egen lekeplass, fotballbane og natur- sti på vår eiendom! Siden vi også har egene sang og teatergrupper tenker vi på å lage en enkel scene ute, med presenning over, der barn kan få leke seg og sette opp fremførelser for foreldre og familier fra lokalsamfunnet. Med eiendommen blir utrolig mange dører åpnet for oss!

Norge; Gateengler har mottatt en betydelig pengegave av selskapet Scandinavian Bunkering i Tønsberg også i år. Vi vil i anledningen få takke dere alle sammen for at dere fortsetter å tro på vårt arbeide og  ser hvor mye bra Gateengler gjør for mange vanskeligstilte barn og deres familier i Salvador! Tusen hjertlig takk!

I halvåret som har gått har jeg fått mange henvendelser fra folk rundt om i Norge som ønsker å komme å jobbe frivillig på senteret. Jeg reiser tilbake til Brasil til våren og da kommer det noen som skal bo hos meg. Jeg har dessverre ikke ubegrenset med plass, men så snart vi har eiendommen er planen å bygge et lite hus der frivillige kan bo mens de er hos oss. Da blir det straks lettere å ta dere alle imot.

Andre hyggelige telefoner og mail har også kommet, blant annet har Røde kors på Eidene på Tjøme bestemt seg for at inntektene på juleneksalget på deres kommende julemarked skal gå til inntekt til Gateengler. Enkeltpersoner rundt om i Norge har kontaktet oss for å fortelle om deres planer omkring å samle inn penger og vi har sendt forespørsler rundt om til russ i Norge for å se om noen vil bruke våren til å samle inn midler til barna i Salvador. Også større grupperinger har gitt tilbakemeldinger om at de ønsker å få inn penger i sammenheng med julen. 
Takk til alle som vil gjøre en innsats, vi trenger dere!

I denne sammenheng vil jeg også minne dere på at vi trenger flere hjelpere for at den de månedlige utgiftene skal dekkes. Til sammen trenger vi 200 faddere til, som gir kun 100 kroner hver seg fast i måneden. Kunne du tenke deg å gi, eller kjenner du noen som du vil fortelle om Gateengler til? 
Alle som vil, sender meg sin mail- adresse slik at dere mottar de månedlige nyhetsbrevene og kan følge med på utviklingen på senteret.

Fortsett å send mail og spørsmål om dere lurer på noe.

Vi har forresten fått nye mail -adresser så ved henvendelser send mailen til:
Post@gateengler.no

Takk for oppmerksomheten!


MVH Tiril Eskindr og styret i Norge 


Gateengler jobber med forebyggende arbeid i slummen i Brasil