God jul kjære alle lesere! 

I årets siste nyhetsbrev vil vi gjerne fortelle noe om alt det spennende som har skjedd og alt dere har vært med på å skape eller kan være med på å skape mer av for alle barna og ungdommen vår i Salvador. For de helt nye leserne og medlemmene vil vi først fortelle litt om hvem vi er; Gateengler er en norsk organisasjon (NGO) som jobber forebyggende med fattige barn og unge i risikosonen i Salvador, Brasil. Vi ønsker med vårt arbeid å forhindre at de involveres i kriminelle miljøer eller havner på gaten, slik skjebnen dessverre er for tusenvis av unge i Brasil i dag. I februar 2012 går vi inn i det femte året med Gateengler.                                                                 
Styret i Norge består av prosjekt- og styreleder Tiril Vividotter, styremedlemmene Vivi Chrisdotter, Kjellaug Karidatter og Wenche S. Nilssen, vår norske ambassadør Kim- Daniel Sannes og våre to ambassadører i Sverige; Andreas Smitz og Johanna Fermergård 
 Prosjektet

Pr i dag har vi 60 barn hos oss i aldergruppen 3-17 år. Disse er delt inn i 4 klasser etter alder og kunnskapsnivå.
- Vårt mål er å motivere barna til skolegang, involvere de foresatte, inspirere barna og ungdommen til å ta avstand fra narkotika og kriminalitet, og å være tilgjengelige for dem både i og utenfor prosjekttid.

- Prosjektet har som mål å hjelpe flest mulig foreldre inn i arbeid gjennom betaling av nødvendige kurs, ABC opplæring og tett oppfølging gjennom prosessen. Vi forsøker også å hjelpe mødre i gang med arbeide i form av salg av brukte klær, smykker, og annet. Dette er gaver Gateengler er blitt skjenket nettopp til dette formålet
- Prosjektet har ni brasilianske ansatte: seks lærere, en kokk, en renholdsansvarlig og en daglig leder. Disse har erfaring med alt i fra arbeid med gatebarn, kjøkken/kantine, i barne- og ungdomsskole som klasseforstandere, til aktivitetsansvarlige for barn og unge. Vi holder kurs for våre ansatte flere ganger i året i barne- pedagogikk og psykologi. I tillegg til disse har vi også en autorisert regnskapsfører/advokat i Salvador som også hjelper oss med alt det juridiske.
- Vi tar imot frivillige når Tiril er i Brasil. Ellers kommer de også på dagsbesøk. I februar 2012 kommer det en hel gruppe og gjennom året vil det også være 3 norske personer som kommer til å bo i Pirajà og jobbe fast i prosjektet.
- Vi har nært samarbeid med flere av skolene i nærområdet og besøker hverandre med musikkoppvisning, filmtitting og debatt.

- Våre satsningsområder er skoleforsterkning, engelskundervisning, fritidsaktiviteter, teater, tankesett- fokus (”verditimer” som fag), et riktig kosthold med nok av vitaminer og mineraler for optimal utvikling hos barna, lek og kreativitet, og oppfølging i hjemmene.
- Prosjektet hjelper fattige familier å forbedre sine hus og vi har også kjøpt nytt hus /eller eiendom inklusiv byggemateriale.
- I januar 2012 flytter vi over i et større hus som nå holder på å pusses opp, spesielt tilrettelagt etter våre behov som skole.

- Vi har egen teater og dansesal og ukentlige aktiviteter her.

- Vi har tema- dager med barna og har hatt besøk både fra politiet, Greenpeace Salvador og fra musikk- universitetet. Vi kommer til å forsette med slike dager for å sette fokus på barnas og ungdommens egne holdninger til alt fra lov og rett, til miljøvern og sine egne muligheter for fremtiden. I september 2011 ble vi skjenket et stykke jord på ca.250 m2 der vi får plante våre egne frukter og grønnsaker. Samtidig vil vi bruke området aktivt for å lære barna om natur og dyrevern. Vivi Chrisdotter i styret er i gang med å utarbeide metodehefte med nettopp dette som fag. Dette skal integreres inn i prosjektet fra februar av. Barna våre har allerede vært ute i ”Parque de São Bartolomeu”( et stort område med regnskog) og ryddet søppel. Nå er de i gang med å plante trær. De eldste elevene vil få spesiell opplæring i natur og dyrevern for å sendes ut som representanter til skoler og organisasjoner med foredrag for å vekke mer interesse og lage holdningsendringer hos et større antall i befolkningen der vi holder til. Veterinærer fra ”Barra” har også meldt at de kommer for å holde foredrag via Gateengler.

I høst var ungdommen vår og besøkte politikerne i Salvador og fikk omvisning i lokalene de holder til i ved ”Pelourinho” i Salvador sentrum. De har også møtt andre skoleelever i debatt og vi gleder oss til å skape enda mer politisk engasjement hos våre unge spirer!

Dette vil vi jobbe for å involvere i prosjektet i 2012:
Psykolog til barna og foreldrene
Undervisning i barneoppdragelse og enkel barnepsykologi , samt ikke-vold for foresatte
Info ut til lokalsamfunnet om barneoppdragelse og enkel barnepsykologi ,samt ikke-vold
Musikkundervisning med instrumenter og eget syrom med symaskiner til mødrene
Bibliotek og datarom til våre elever

Øke med minst 20 nye barn

To hoved- prosjekter som tar for seg seksualundervisning og holdningsendringer rettet mot ungdom (11-18 år og videre), og forebyggende arbeid mot rekruttering av barn og ungdom inn i narkotikamiljøet, og holdningsendringer mot stoff og annen kriminalitet.

Våre utgiftsposter pr måned i dag:

Lønn og transport, ni ansatte  22.580 kroner

Mat etc. 8820 kroner

Skolemateriell  3400 kroner

Telefon og internett 1500 kroner

Husleie 1530 kroner

Vann og strøm 2200 kroner

=40.000 NOK

I dag er Gateengler i kontakt med ulike bedrifter rundt om i landet og håper på positivt svar i løpet av de første måneder i 2012. Vi finnes også på Facebook der vi sender ut nyhetsbrev til våre medlemmer 5-10 ganger i året.

Marius Gundersen har laget en jule- CD  som er svært godt mottatt og 100 kroner pr CD blir gitt uavkortet til Gateengler i år. High5 på Facebook vil også gi en liten sum rundt jul samt at Johanna Fermergård i London har dedikert en nylaget låt til Gateengler der alle inntekter går direkte til prosjektet.  En cafè i Bergen samler i hele desember tips som de skal gi til et veldedig prosjekt og vi ble de heldige! Michael Faun Nimbus som er foredragsholder og forfatter fra India har kontaktet oss i forbindelse med å besøke prosjektet og samle inn midler til drift.Han har tidligere jobbet med trengende mennesker, spesielt barn og kvinner og har bygget opp et prosjekt for en Indisk stamme noen år tilbake.  

Vania som fungerer som daglig leder mens jeg er i Norge er i kontakt med UNICEF som arrangerer kurs innenfor ulike temaer innenfor organisasjonesarbeid, i São Paulo(ledelse, pedagogikk m.m.). Hun har meldt oss på der som et av prosjektene som får dekket kurs og opphold for de som skal avgårde fra oss, om vi blir valgt.

Glauber, som fungerer som primus motor for mange tiltak i lokalmiljøet kommer til Gateengler for å holde foredrag om kommunikasjon for de to eldste klassene denne måneden. Samtidig er vi så heldige å få selveste Karina Hoepers fra Balances view, Great Freedom, på besøk i en hel uke før karneval i februar. Da skal vi vie dagene til intensivkurs for både de eldste i prosjektet, samt til foreldre, lærere og alle utenom prosjektet som ønsker et innblikk i denne kunnskapen samt at de „utstøtte“ og allerede kriminelle får en helt spesiell invitasjon en kurskveld som bare er forbeholdt dem/ der de er prioritert og står i hovedfokus. Balanced view kan forklares enkelt på denne måten:

”Formålet med Great Freedom og Balanced View er å sørge for en direkte og fleksibel forståelse av hva som ligger i definisjonen av "det å være menneske", samt å gjøre tilgjengelig menneskets fulle potensial til å være til nytte for alle, i en tid med hurtige endringer og ubegrenset kunnskapsutvikling.”- utdrag fra websiden.

Karina har også tilbudt seg å gi seksual- undervisning for de eldste klassene samt de vi samler sammen fra lokalområdet som vi vet er i behov av mer informasjon om temaet. Hun har tidligere undervist i dette for ungdom i Florianòpolis der hun kommer fra og i flere favela (slum)- samfunn rundt om i Brasil og vi vet det er svært nødvendig for fremtidens voksne fra fattige områder som Pirajà, å gi korrekte, oppbyggende og styrkende opplysninger på dette området som fra før er svært betent på grunn av en veldig seksuell kultur på feil premisser blandt veldig unge mennesker. Senest nå i desember stod det i aviser fra Salvador om 12-13 åringer som var blitt gravide og andre i samme alder med HIV. Vi ønsker å styre inn i en rettledende og respektfull håndtering av denne vel så store utfordringen mens vi på veien fokuserer på at ungdommen skal lære at de selv har lov å sette egne grenser i fht kropp og uttrykk til omverdenen og holdningsendringer om hva som gjør at en person føler seg verdifull og hvordan ungdommen selv kan håndtere internt press i vennegjengen og ytre press. Karinas undervisningsuke vil bli starten på et svært stort prioritetsområde i prosjektet.

I Salvador er vi med i en større presentasjon via instansen „CONDER“ som har som hovedoppgave å urbanisere Salvador og alle dets forsteder. I februar 2012 vil de kunngjøre hvem som er vinneren av økonomisk støtte av de 15 ulike prosjektene i vårt lokalsamfunn som har deltatt. Gateengler ligger godt ann da vi er størst i Pirajà og gjør mest for flest mennesker. Vi er også valgt ut som en av skolene som mottar basic food hver måned, som ris, bønner, farinha, sukker, mel, og noe grønnsaker. Prosjektet mottar mye positiv oppmerksomhet fordi vi har den sterke fokus på god verdiskapning innad i prosjektet når vi jobber med elevene og de verdier vi viser utad ved temaene vi setter på dagsorderen som; engasjement for hverandre, naturvern, holdningsendringer og all vår individulle oppmerksomhet ut mot familiene som er tilknyttet prosjektet.

Nå før jul har vi aktivitetesuker for barna der temaet er samhold og vennskap. I den anledning leker vi en lek som heter „Amiga secreta“ som går ut på at man trekker seg en „hemmelig“ venn som man da lager en fin gave til. Når gavene deles ut til slutt forteller man også høyt foran resten av gruppen hva man setter pris på ved sin hemmelige venn. De ansatte gjør akkurat det samme seg imellom. Dette er en veldig positiv aktivitet J

Picture
I forrige uke fikk vi bøker av den brasilianske banken „Itau“ gjennom programmet "Educação muda o Brasil". Det er en samling flotte bøker med flotte og spennende historier til de minste barna    

Picture
Vi holder fremdeles på med mosaikk og kunst –undervisning og deltok i november på et marked der vi fikk solgt flere av tingene til inntekt for prosjektet.


I Norge er vi i kontakt med ulike selskaper, fond og legater og håper på enda mer støtte i 2012 så vi kan fortsette dette givende arbeidet med ungene vi har hos oss og at vi kan nå vårt mål med å strekke ut hånden til 20 nye barn i løpet av 2012 og flere hundre barn i Pirajà med tiden.

Vi håper også på å få med oss flere faddere! Ønsker du å bli fast giver til Gateengler så lag gjerne en avtale med din bank/ nettbank. Ønsker du å gi en engangs-sum er det fullt mulig. Vi setter pris på alle bidrag! Gateengler i Brasil er åpne for samarbeid med skoler, lag og bedrifter og ønsker ildsjeler rundt omkring i Norge og Sverige velkommene til å ta kontakt.

Gateenglers forslag til julegaver til liten og stor:
Picture
Årets vakreste julegave! Kritikerrost jule-cd av gitarist Marius Noss Gundersen:
Gi bort en av årets vakreste julegaver og støtt samtidig Gateengler i Brasil!
CDen koster 200,- pr stk, hvor 100,- går uavkortet til prosjektet.    

Picture
Denne kan kjøpes i Stallen Galleri & Cafe, eller bestilles direkte fra Marius på tlf: 90854700 (send sms med navn, adr. og antall) eller mail: post@marius-gundersen.no (oppgi navn, adr. telefonnr og antall) porto kommer i tillegg.    

Tipiti (www.tipiti.org) /Vivi Chrisdotter, selger nydelige strikkende barnehalser i merino og alpaca bouclè- ull,til gutter og jenter, der 20% av salgene går direkte til Gateengler. Halsene er bløte, varme, myke, helt kløfrie og kjempesøte!! Hun strikker også på bestilling! For mer informasjon ring Vivi på 93003918. Prisen er kun 250-280 kr stykket. En perfekt julegave til søte små. Løp og kjøp!

Picture
Med dette ønsker vi dere en fantastisk julehøytid og et godt nytt år!
Vi tror på en stor fremtiden for Gateengler!
Takk for din oppmerksomhet!
Hjertelig hilsen Tiril og alle involverte i prosjektet
tirileskindr@gmail.com +47 98404602
Vi takker for din støtte!


Konto nummer: 5082 06 04048. Merk betaling med ditt navn, postadresse og e-postadresse.
Swift/Bic: DNBANOKKXXX  / Iban: NO 18 5082 06 04048

                                                                                        


 


Comments
Leave a Reply


Gateengler jobber med forebyggende arbeid i slummen i Brasil