Kjære støttespiller!

En oppmerksomhet til deg fra Gateengler.  
                                                                                         

Prosjektet Gateengler har nå blitt tre og et halvt år gammelt og vi vil benytte anledningen til å takke deg for støtten du har vært med på å gi både økonomisk og ved å tro på vårt arbeid. Din hjelp har bidratt til drift så vi hver dag har hatt mat og skolemateriell til barna, til nød- kassen gjennom regnperiodene og til generell utvikling av prosjektet. Nå midtveis i 2011 ønsker vi å fortelle deg litt om vårt arbeide de siste årene, utviklingen på senteret og hvordan det står til med barna og familiene. Vi jobber forebyggende med fattige barn og unge i risikosonen, i forstaden Pirajà en time utenfor Salvador/ Bahia. Med tiltak som omsorg og positiv oppmerksomhet, skoleforsterkning, aktiviteter, oppfølging i hjemmene, og måltider hver dag, er vi med på å forhindre at barn og unge involveres i kriminalitet eller ender opp på gaten. Det er så viktig at barn som vokser opp med fattigdom, rus og vold, har et trygt sted å gå til og får stabile og forutsigbare elementer inn i hverdagen.
Prosjektet åpnet sine dører i februar 2008 med 11 barn, enkel skoleforsterkning, tre måltider om dagen og aktiviteter som tegning, fotball og lek på den lokale lekeplassen. Hjemme i Norge fikk vi inn penger til første års drift av våre første faddere og sponsorer. Det var også dette året Scandinavian Bunkering i Tønsberg gav oss sitt første store bidrag og ble vår hovedsponsor. Jevnlig utover året og videre inn i 2009 kunne vi øke antallet barn og ungdom og gi flere et stadig bedre dagtilbud ettersom vi økte vår kompetanse. Vi kunne ansette flere og hadde en enorm forespørsel om ledige plasser fra lokalsamfunnet.
Gjennom 2008 og 2009 holdt vi til i et lite hus vi hadde kjøpt til prosjektet. Huset ble pusset opp og vi delte opp i klasserom, aktivitetsrom og kjøkken. Sent i 2009 flyttet vi over til et bedre tilrettelagt sted og har vært der siden. Her fikk vi flere klasserom og bedre romfordeling i forhold til antall barn og aktiviteter. I dag har vi vokst ut av dette stedet også og er på utkikk etter en eiendom med stort nok uteareal, plass til å bygge, lage lekeplass og fotballbane. Det finnes for øyeblikket mange kommunale byggeplaner for Pirajà og det resulterer i at mange tomter er allerede tatt. Vi forsetter allikevel å se etter en egnet tomt og vi har funnet en aktuell som koster rundt 500.000 norske kroner, med stort hus og stor hage. Vi jobber med å få inn disse pengene så fort som mulig.

I 2010 hadde vi økt til 60 barn og vi har siden holdt oss til dette antallet fordi vi er interessert i å opprettholde den kvaliteten vi har klart å skape for de som er hos oss hver dag. Pr. måned har vi en utgiftspost på 40.000 norske kroner. Vi ønsker å øke til 200 barn med tiden men dette må vi selvsagt ta steg for steg og det vil være nødvendig med et bredere budsjett.

Gjennom de 3,5 årene vi har holdt på ser vi at spesielt skoleforsterkning har gitt utrolig god uttelling for våre elever. Vi får svært gode tilbakemeldinger fra de kommunale skolene, foreldrene og barna om hvor mye sterkere de blir faglig etter hjelp fra Gateengler. Det er veldig gledelig for oss å få denne type tilbakemeldinger men vi har helt fra starten av vært klar over det store behovet for oppfølging av de mange fattige barn som faller ut av skolesystemet og at ingen er der fra det offentlige for å fange dem opp når dette skjer. Mange som kommer til oss går i 2.- 4. klasse og kan verken lese eller skrive. Den eldste som kom til oss i fjor og ikke kunne skrive var en tenåring på 17 år. Etter kun noen uker i prosjektet så vi at han utviklet seg til å bli vår ivrigste student! Han utmerket seg spesielt i lekselesing, deltagelse i klasserommet og øvelser i høytlesning. Det var et bevis for oss at måten vi møter barna på i undervisningen er noe de setter pris på og som motiverer og gir lyst til å fortsette å studere. Dette motiverer oss selvsagt enormt!

Siden 2007 har vi fulgt mange familier og de ulike utfordringer de daglig lever med. Vi har valgt å hjelpe de fattigste av de fattige i Pirajà, de som ofte bor i skur, overlever med å plukke tomflasker langs veiene, selge ting de finner i containere eller som jobber i svært underbetalte jobber som vaskehjelp for rikere familier. Vi ser mange enslige mødre som sliter og vi startet med å være behjelpelige med bidrag som donasjoner fra bl.a. norske studenter i Salvador. De har gitt bort klær, sportsutstyr og annet som de ulike mødre har fått og solgt videre, og slik fått en liten inntekt til seg og barna. Vi har også bygget hus, kjøpt noen små tomter og byggemateriale, lagt tak, støpt gulv og satt opp vegger og dører. Spesielt i regntiden er det økt behov for denne type hjelp da hus raser sammen under de enorme regnskyllene. Responsen, når vi har bedt om hjelp fra dere her hjemme, har vært god.

Picture
Noen familier har flyttet ut på landet i håp om å kunne skape seg et lettere liv der, og mange familier har kommet til Pirajà med enda flere trengende barn. Pågangen har vært stor siden vi startet og vårt mål for fremtiden er at vi kan ha et tilbud til alle de mest trengende barna i Pirajà.

Samarbeidet med oss og skolene og foresatte har blitt godt. Vi har valgt å ha et enda tettere samarbeid med disse for å få bedre innsikt i barnas/ungdommens fravær på skolen og forebygge høyt fravær og dumping. Samtidig får vi enda bedre innsikt i de unges ressurser på andre arenaer enn vår, utfordringene de treffer der og hvilke miljøer de beveger seg i utenom prosjekttid. Når vi vet mer om alt de møter i løpet av dagen er det mye lettere å fange dem inn og gi den riktige støtten når de trenger det. 

Ved alle helligdager og merkedager feirer vi og lærer om tradisjonene og historien. Julaften, påske og São João, barnas dag samt andre lokale merkedager blir markert. Barnas bursdager blir også husket med bursdagsang og på slutten av måneden lager vi noe godt å spise til alle for å feire de bursdager som har vært i løpet av måneden. Mange av barna hos oss har sjelden fått bursdagskake eller gaver hjemme derfor blir ofte lykken stor over denne oppmerksomheten!


Siden forberedelsene til åpningen av Gateenglers prosjekt i Salvador i 2007 og januar 2011, har jeg bodd i Salvador 6-9 måneder i året og drevet prosjektet. Fra slutten av januar 2011 startet Vania J. dos Santos i mitt sted, da jeg flyttet tilbake til Norge for en periode. Vania har gjort en svært god jobb hittil og jeg håper på å få beholde henne videre ut i 2012 og 2013. Vi har nesten daglig kontakt og jeg blir hele tiden oppdatert på alt som skjer samtidig som vi jobber sammen om videre utvikling. Noe av det Vania har satt i gang er: Mosaikk- undervisning med en ettertraktet kunstner fra Salvador som har jobbet mye med skoler. Gratis frisørkurs for vår eldste ungdom en gang i uken. Teater og sang undervisning med en ettertraktet lærer innenfor teater og film i Salvador. Samling av alle klassene hver mandag morgen for samtale og sang før fagtimene starter. Dette har blitt en spesiell og hyggelig kosestund og en positiv start på hver uke. Hun leser et dikt eller forteller en historie med et fint budskap som elevene kan ta med seg videre i uken. Hun har også satt i gang med et større leseprosjekt der barna som en del av prosessen med å lære seg å lese tar med en bok hjem fra vårt lille bibliotek og får stjerner for sin innsats. Dette har skapt stor lese- iver.

Vania er også i kontakt med kommunestyret og en instans kalt ”CONDER”. Det blir holdt en knapp på Gateengler av disse fordi de ser at vårt prosjekt gjør tiltak som nytter. I fremtiden kan vår kommunikasjon med dem bety økonomisk støtte og tildeling av egen eiendom. De skal bruke resten av 2011 og første halvdel av 2012 til å kikke på de prosjekter som finnes for så å satse på et av dem. Så langt ligger vi veldig godt an. 2-3 ganger i måneden er Vania også i møte med andre mennesker og organisasjoner som jobber med barn og ungdom i Salvador, for å utveksle informasjon, erfaringer og ideer. Vania er en veldig flott leder- skikkelse med innsikt i mye av barns problematikk og utfordringer i disse områdene, hun har god kontakt med barna og ungdommen og hun er primærkontakt for familiene som er tilknyttet Gateengler. Hun er svært dedikert til arbeidet sitt og jeg er stolt over å ha henne med på teamet!

Vi passer på 60 barn i dag. Dette er våre mål:

Vårt 2011 mål er:

o   Fast danseundervisning 2 ettermiddager/ kvelder i vår nye dansesal

o   Bibliotek med 5 datamaskiner

o   Stor juleforestilling med teatergruppen på hovedscenen i slummen, for lokalsamfunnet

o   Håndarbeid og sy kurs for mødrene

o   Gymnastikk og næringsveileding for mødrene på dagtid, i dansesalen

o   Gateengler skoleuniform til alle barna

o   Skaffe til veie musikk og sports utstyr

o   Å kjøpe en eiendom med egnet hus til prosjektet

Vårt 5 års mål er:                                                                                                                                                                                           

o   Å øke til 200 barn

o    Å ansette fem nye lærere

o   Å ansette fire nye assistenter

o   Å ansette to psykologer

o   Å øke det generelle kompetansenivået hos elevene slik at de alle kan komme inn på universitetene etter videregående.

o   Å kunne støtte ungdommen økonomisk gjennom studietiden etter videregående

o   Kurs for foresatte i barnepsykologi og barneoppdragelse uten vold

o   Informasjon ut i lokalsamfunnet om barnepsykologi og barneoppdragelse uten vold

o   Å kunne tilby grunnkurs i flere forskjellige fagretninger

o   Barnehage på senteret for barn 0- 5 år

o   Skole for analfabeter i nærområdet

o   Natteravn- ordning på gatene på kvelder og i helger for å fange opp de små og store som trenger noen som ser dem.

Pr. i dag er vårt styre hjemme i Norge i kontakt med flere firmaer i Oslo og Bergen som vi håper vil resultere i støtte i løpet av høsten/ vinteren. Samtidig jobber vi stadig med å få inn flere faddere fra Norge. Det er klart at konkurransen om støtte er stor slik verden ser ut i dag, med så mange trengende. Vi håper at flere også vil støtte vårt prosjekt som hjelper fattige barn og deres familier i slummen utenfor Salvador. Med daglig kontakt, skoleforsterkning, 3 måltider om dagen, aktiviteter, positiv oppmerksomhet og omsorg, utdanning og oppfølging i hjemmene er vi godt i gang med å lede disse barna vekk fra et fattig liv og en kriminell livsstil.

Takk for din støtte til Gateengler! Vi setter uendelig stor pris på den! Vi håper at du vil fortsette å gi og jeg vil minne på at om du ikke allerede får nyhetsbrev på mail, kan du sette deg opp på vår mail -liste ved å sende din Email adresse på sms til 98 40 46 02 eller til post@gateengler.no                                                                                                                                                                    

Jeg vil minne om vår Facebook gruppe for informasjon: ”Street-angels in Brazil/ Gateengler i Brasil”.

Med vennlig hilsen Tir
  

Picture

 

Leave a Reply.


Gateengler jobber med forebyggende arbeid i slummen i Brasil